Ordforklaringer

Ord forklaringen dækker over ord brugt på hjemmesiden.

Mange af ordforklarignerne er taget direkte fra den fremragende bog «Håndbog i Ølbrygning» af Simon Wrisberg. De ord forklaringer der stammer fra hans bog er mærket med «SW».


Aflsasyre

Alfasyreindholdet i humlen, angiver hvor bitter humlen er, og angives på humlepakken i procent. Alfasyre omdannes ved kogning til ISO-alfasyre (SW).

Diacetyl:

Diacetyl udskilles af gæren under primærgæringen. Diacetyl har en karamelagtig aroma. Diacetyl nedbrydes ved den sekundære gæring (på flaske).

Bitterhumle:

Den humle, der skal tilsættes ved begyndelsen af urtkogningen og skal give bitterhedtil øllet, kaldes for bitterhumle. Når humlen koger i en time, udnyttes cirka 30% af humlens bitterstoffer. Der vil ikke være et større bitterstofudbytte ved længere tids kogning (SW).

Eftergydning:

Efter at den første urt er tappet fra mæsken, trækkes resten af sukkeret ud af mæsken ved at eftergyde med 70 – 80 grader varmt vand (SW).

Enzym:

At enzym er et proteinmolekyle, der igangsætter en kemisk proces uden selv at blive brugt. I mæsken nedbryder enzymerne stivelse til sukker og proteiner til aminosyre (SW).

FG:

Engels forkortelse for Final Gravity, der er øllets vægtfylde after gæring.

Infusion:

At udtrække maltsukker ved at lade enzymer nedbryde stivelsen i en varmt, vandig opløsning (SW).

Irish Moss:

Et klaringsmiddel fremstillet af carragen-tang. Irish Moss anvendes til at klare urten de sidste 10-15 minutter af urtkogningen (SW).

Malt:

Korn, der er spiret, tørret og ristet

Mæsk:

Blandingen af knust malt og vand, der skal sørge for, at enzymerne bliver aktiveret og nedbryder stivelse til sukker.

OG:

Engelske forkortelse for Original Gravity, der er urtens vægtfylde efter urtkogning,  men inden gæringen.

Protein:

Proteiner, også kaldet for æggevidestoffer, er organiske, kvælstofholdige stoffer, der er opbygget af aminosyrer. Proteiner findes i alle levende organismer og udgør cirka 10% af bygkernens tørstof. Enzymer er eksempelvis også proteiner (SW).

Stivelse:

Stivelse er den oplagsnæring, som for eksempel findes i korn og kartofler. Ved spirring nedbrydes stivelsen af enzymer til sukker. Stivelse består af lange kæder af sukker (SW).

Urt:

De opløste stoffer fra malt og råfrugt opløst i vand og udvundet ved mæskning.

Tanniner:

garvesyrer